back-to-home

Nasuti – festival umenia a udržateľnosti
Branislav Matis, Ivan Galdík

Klient: Nadácia Cvernovka

#Nominácia  #Nové horizonty

Vizuál festivalu umenia a udržateľnosti Nasuti má ambíciu aspoň čiastočne znížiť ekologický vplyv samotného dizajnu. Preto v rámci možností pracuje s recyklovanými nosičmi – plagáty sú realizované „laserovaním“ grafiky do už použitých starších tlačovín. Informačným systémom expozície sú recyklované rollupy alebo doštičky s nalepeným papierom zo starých dosiek, prípadne „vzkriesený“ transparent z politických demonštrácií Za slušné Slovensko. Pri téme druhého ročníka, ktorou bola klimatická kríza, expandoval papierový plagát do „šperku“ evokujúceho havajské náhrdelníky, čím parodoval exotiku trópov, „sťahujúcich“ sa k nám s globálnym otepľovaním. Program „laserovaných“ plagátov vyústil do voľne nadväzujúceho projektu 2,7 – 371,8° Fahrenheita (Doomino).

Ďalšie práce a diela


Antimúzeum JK
Branislav Matis
#Nominácia #Priestor

Edukatívne výstavy v Novej Cvernovke
Branislav Matis, Boris Meluš, Ivan Galdík, Peter Liška
#Priestor

Magazín 365°
Branislav Matis, Pavlína Morháčová
#Knihy a publikácie

Živijó!
Pavlína Morháčová, Branislav Matis
#Nominácia #Kampaň