back-to-home

Nádvorie Magazín
Sudo, Michaela Novosadová

Spolupráca: Zuzana Fajta (editorka), Zolo Kis (produkcia)
Vydavateľ: Nádvorie

 #Knihy a publikácie

Štvrťročník je neoddeliteľnou súčasťou priestoru pre súčasnú kultúru – Nádvorie. Nádvorie Magazín sa venuje aktuálnej kultúre, dianiu a zaujímavým ľuďom v Trnave, ale aj na iných miestach na Slovensku a v zahraničí.

Ďalšie práce a diela


Akademia – Beer&Bistro
Sudo, Michaela Novosadová
#Identita

Chlieb Náš – remeselná pekáreň
Sudo, Michaela Novosadová
#Nominácia #Identita