back-to-home

Čierne diery: Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska
Michal Tornyai

Spolupráca: Daniela Olejníková (ilustrácie)
Vydavateľ: Čierne diery

#Cena  #Knihy a publikácie
Hlavná cena v kategórií knihy a publikácie

Slovensko je krajinou zabudnutých priemyselných pamiatok. Združenie Čierne diery za nimi so zanietením cestuje. Snaží sa nadchnúť ľudí pre históriu starých tovární, baní a stratených sídiel. Dokumentuje miesta, ktoré už možno ďalšie generácie neuvidia. Sú ich desiatky a miznú pred očami. Štyristostranová kniha je výberom týchto ciest. Neobsahuje register ani čísla strán, aby sa v nej čitatelia stratili. Neobsahuje čiernu farbu, ale je vytlačená z kombinácie štyroch Pantone farieb – žltej, ružovej, tyrkysovej a modrej. Okrem fotografií Andreja Sarvaša v nej čitateľ nájde ilustrácie Daniely Olejníkovej a písma od Ondreja Jóba, Sama Čarnokého a Zuzany Uhalovej. Texty sú zalomené na stred, aby sa to niekomu hoc aj nepáčilo.

Hodnotenie poroty: Michal Tornyai stojí za kolekciou kníh mapujúcich aktivity združenia Čierne diery, ktoré sa venuje popularizácii a záchrane slovenských priemyselných pamiatok. Každá z nich je na vysokej typografickej, obrazovej aj polygrafickej úrovni a ponúka unikátny obrazový materiál – fotografie a originálne ilustrácie, a okrem toho aj vlastné písmo a netradičné tlačové techniky.

Ďalšie práce a diela


Diery – písmový systém
Michal Tornyai
#Nominácia #Písmo

Knihy štúdia Egreš
Ondrej Jób, Michal Tornyai, Silvia Vargová
#Knihy a publikácie

Písmo Hanka
Michal Tornyai
#Písmo

Stratená Bratislava
Michal Tornyai
#Nominácia #Knihy a publikácie

Železničné vodojemy Slovenska
Michal Tornyai
#Nominácia #Knihy a publikácie