back-to-home

Čas-opis 1989
Peter Gála, lab.SNG

Spolupráca: lab.SNG: Projektový tím: Michal Čudrnák, Petra Hanáková, Lukáš Štepanovský, Zuzana Koblišková, Philo van Kemenade; Vývoj webu: Igor Rjabinin, Ernest Walzel, Martin Havala Video: Juraj Starovecký (kamera, strih, postprodukcia) Texty: Petra Hanáková, Katarína Bohová, Agáta Šústová Drelová, Ivana Sujová, Lukáš Štepanovský, Soňa Szomolányi, Katarína Bajcurová, Aurel Hrabušický, Vladimíra Büngerová, blog Karmína
Klient: Slovenská národná galéria

#Nominácia  #Digital

Digitálny časopis Slovenskej národnej galérie pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pracuje s viacerými médiami. Zdigitalizovaný denník umelca Júliusa Kollera, ktorý deň po dni dokumentuje udalosti prelomového roku na webe dopĺňajú tematické nástenky, ktoré boli v roku 1989 dôležitým komunikačným médiom. Tie prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, umeleckých diel a pôvodných videových rozhovorov s aktérkami a aktérmi Nežnej revolúcie skúmajú vizuálnu kultúru Novembra 89‘. Projekt dopĺňala kampaň v podobe transparentov s dobovými heslami na fasáde Esterházyho paláca, panelu s webom na dotykovej obrazovke, sprievodných podujatí a vzdelávacích materiálov.

Ďalšie práce a diela


Experiment so Sofiou
Peter Gála
#Knihy a publikácie

Ľudácka prevýchova
Peter Gála
#Knihy a publikácie

Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom
Fuczik & Kakalík, lab.SNG
#Nominácia #Digital