back-to-home

Bytosti slovanské
Diana Hlaváčová

Škola: Katedra dizajnu, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
Pedagóg: Andrej Haščák

#Nominácia  #Študentský dizajn

Kniha o slovanskej kultúre je sumárom jej vybraných prvkov, akými sú primárne mytológia, písmo a symbolika. Čitateľ sa v nej dozvie o slovanských bytostiach, božstvách a démonoch. Kniha vznikla s cieľom prinavrátiť Slovákom povedomie o ich slovanských koreňoch, vďaka ktorým by nám ekologické uvažovanie nebolo cudzie. Autorka ňou odkazuje: Buďme hrdí Slovania!