back-to-home

BRUT.TO
Zuzana Kutašová, Tereza Sejková a kolektív

#Cena  #Nové horizonty
Špeciálne uznania za spoločenský prínos

Brutto je hmotnosť obsahu aj s obalom. BRUT.TO je štúdio, ktoré tvorí grafický dizajn v spolupráci s ľuďmi s mentálnym zdravotným znevýhodnením. Ich prácou je intervencia kreatívneho aktivizmu, ktorou chcú dosiahnuť, aby ľudia so znevýhodnením mohli v spolupráci s profesionálmi naplno využiť svoj tvorivý potenciál a stať sa plnohodnotnými tvorcami. Tak, aby neboli hodnotení podľa svojho znevýhodnenia, ale podľa kvality svojej tvorby. Tak, aby bola vážená hmotnosť obsahu aj s obalom. Prvé výstupy vytvárajú spoločne s autormi, ktorí sú súčasťou denného stacionára DOMKO v Košiciach. BRUT.TO vznikol ako študentský projekt Terezy Sejkovej na Sokratovom inštitúte, spoločne so Zuzanou Kutašovou a ďalšími.

Hodnotenie poroty: BRUT.TO je štúdio, ktoré tvorí grafický dizajn v spolupráci s ľuďmi s mentálnym zdravotným znevýhodnením. Ich prácou je intervencia kreatívneho aktivizmu, ktorou chcú dosiahnuť, aby ľudia so znevýhodnením mohli v spolupráci s profesionálmi naplno využiť svoj tvorivý potenciál a stať sa plnohodnotnými tvorcami tak, aby neboli hodnotení podľa svojho znevýhodnenia, ale podľa kvality svojej tvorby. Prvé výstupy vytvárajú spoločne s autormi, ktorí sú súčasťou denného stacionára DOMKO v Košiciach. BRUT.TO vznikol ako študentský projekt Terezy Sejkovej na Sokratovom inštitúte, spoločne so Zuzanou Kutašovou a ďalšími.