back-to-home

Anxieta
Ján Šandala

Škola: Katedra dizajnu, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach
Pedagóg: Samuel Čarnoký

#Nominácia  #Študentský dizajn

Napriek tomu, že sa psychickým problémom dnes venuje pomerne dostatočne veľká pozornosť z radov odborníkov, spoločenská diskusia a povedomie o nich sú často nedostatočné. Medzi najčastejšie psychické problémy patria úzkostné poruchy, ktoré sú hlavnou témou tejto práce. Prvá verzia knihy Anxieta má pomôcť nielen úzkostlivému človeku, ale aj jeho rodine, okoliu a každému, kto sa chce o týchto poruchách dozvedieť viac. Druhá kniha je odrazom autorovho subjektívneho vnímania úzkosti. Svojská publikácia doplnená o autorské ilustrácie má slúžiť ako psychoanalytický prostriedok, priblížiť širšej verejnosti danú problematiku a podnecovať spoločenskú diskusiu.